ห้องฝึกอบรม

อบรมSocial Media

                                                   โครงการก้าวใหม่ครูไทย ก้าวไกลด้วย Social media ที่โรงแรม Maxx กทม.ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554

            smedu เป็นคำย่อมาจาก social media for education มีที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นยุค 2.0 ที่นักการศึกษาจำเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้

            เครื่องมือออนไลน์ที่มีหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำถามคือ เราจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนได้อย่างไร การที่ครูสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างชำนาญยังไม่เป็นคำตอบที่ สทร. มุ่งหวัง เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการเห็นจากโครงการนี้คือ ครูสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่าง เป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน การที่ครูมีความเข้าใจในเทคนิค/แทคติค ของเครื่องมือ ผนวกกับ กลยุทธ์การสอน และสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครูเป็นอย่างยิ่ง

อบรมSyber Scout     

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาธิการ จัดโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ภาคใต้รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยวลักลักษณ์นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2554 มีผุ้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 240 คน จากทุกจังหวัดในภาคโต้ของประเทศไทย โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คน คือ ว่าที่ ร.ต.สุริยัน  จันทรา (ครูเปิ้ล) และ นางชุติมา  ดวงมณี (ครูมด) เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้สามารถนำไปขยายผลโครงการได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณกระทรวง ICT และคณะวิทยากรจาก ม.ธรรมศาสตร์ ไว้ ณ โอกาสนี้

วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555  เป็นคณะวิทยากรจัดโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นค่ายเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 95 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายที่โรงเรียนบ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก และพื้นที่อำเภอเกาะสมุย โดยพักที่โรงเรียนวัดสมุทราราม ได้เข้าศึกษาดูงานอาเซียนที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  นักเรียนทุกคนมีความรู้และได้รับความสนุกสนาน ในการเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2558 ขอขอบคุณ ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีโครงการที่ดี ดี แบบนี้ค่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s